latar belakang , matlamat dan objektif

Program Peningkatan Kurikulum dan Kemajuan Pendidikan (PKKP)mula diperkenalkan pada sesi tahun akedemik 1994/1995 sebagai satu usaha mempertingkatkan prestasi pendidikan di Pahang yang tidak begitu membanggakan sebelum ini.  prestasi dan kedudukan negeri Pahang begitu mencabar kewibawaan seluruh warga pendidik di negeri ini. Satu tuntutan yang perlu disahut ialah untuk membuktikan bahawa usaha bersungguh-sungguh  secara kolaboratif dan penglibatan menyeluruh semua pihak serta dengan semangat jitu dan penuh iltizam boleh mengubah kedudukan tersebut.

MATLAMAT PKKP

1. melahirkan insan cemerlang  di dunia dan bahagia di akhirat selaras dengan konsep insan sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Insan yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, menguasai pengetahuan yang luas, bercita-cita tinggi dan berjiwa besar , berakhlak mulia dan berketrampilan.

2. menyelaras semua tindakan di semua peringkat organisasi pendidikan secara kolaboratif, partisipatif serta berterusan

3. memaksimumkan penggunaan sumber secara bersepadu dan berkesan

4. mewujudkan satu sistem pemantauan yang efektif.

OBJEKTIF UMUM

1. meningkatkan kualiti keinsanan dan kesempurnaan berasaskan pegangan agama

2. meningkatkan kecemerlangan kurikulum

3. meningkatkan kecemerlangan kokurikulum

4. meningkatkan kecemerlangan keceriaan

5. mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang bersistematik dan berkesan

OBJEKTIF KHAS  (SMK AHMAD )

1. Peningkatan kualiti keinsanan dan kesempurnaan (rujuk dokumen bina insan)

2. peningkatan pencapaian kurikulum :

2.1. peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR)

∞ Memastikan semua pelajar menguasai sekurang-kurangnya tahap minima dalam semua mata pelajaran. (kelulusan 100%)

∞ memastikan sekurang-kurangnya 50 % pelajar mencapai cemerlang semua A

∞ memastikan GPS sekolah 1.16 pada tahun 2011

∞ meningkatkan pencapaian setiap mata pelajaran pada peringkat cemerlang dan lulus seperti berikut:

2.2. peringkat  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

∞ memastikan kelulusan 100%

∞ meningkatkan pencapaian GPS sekolah kepada 2.45

∞  mengingkatkan pencapaian setiap mata pelajaran pada peringkat cemerlang dan lulus seperti berikut:

2.3.  peringkat Sijil Tinggi Persekolahan (STPM)

∞ memastikan semua pelajar lulus STPM sekurang-kurangnya 1P

∞ meningkatkan pencapaian  STPM pada peringkat cemerlang 4p dan 3p sekurang-kurangnya 80 %

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: